Χοιροτροφία

Οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας διαθέτουν  τα παρακάτω φυράματα για πολύ υψηλές προδιαγραφές. Πλούσια σε αμινοξέα , βιταμίνες και ιχνοστοιχεία φροντίζοντας για την υγιή ανάπτυξη του ζώου που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη εκτροφή τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρεις Σύνθετες Χοιροτροφές - Μίγματα

110 φύραμα για θηλάζοντα χοιρίδια
111 φύραμα για χοιρίδια απογαλακτισμού
112 φύραμα για χοιρινά προπάχυνσης Ζ.Β 30-60 Kg
113 φύραμα για χοιρινά τελικής Ζ.Β 60 έως Σφαγή
114 φύραμα για για χοιρομητέρες γαλουχίας
115 φύραμα για χοιρομητέρες ξηράς περιόδου

Συμπληρωματικές Σύνθετες Χοιροτροφές - Ισορροπιστές

27582 συμπληρωματική τροφή για θηλάζουσα χοιρίδια (3mm)
27527 συμπύκνωμα για θηλάζουσα χοιρίδια (Ferkelpauer)
46810 ισορροπιστής Blattivit για χοιρίδια απογαλακτισμού
(Ζ.Β 15 - 30 Kg)
46830 ισορροπιστής Blattivit για χοιρίδια πάχυνσης
46835 ισορροπιστής Blattivit για χοιρίδια τελικής (Ζ.Β 30 - 60 Kg)
46820 ισορροπιστής Blattivit για χοιρομητέρες ξηράς περιόδου
46822 ισορροπιστής Blattivit για χοιρομητέρες γαλουχίας
15591 οργανικά οξέα Blattisan

 

Χοιροτροφία | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.
ΕΣΠΑ