Προβατοτροφία

 Οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας διαθέτουν τα παρακάτω φυράματα ,προστατεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και εξασφαλίζοντας μια υγιή ανάπτυξη του ζώου.
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρεις Σύνθετες Προβατοτροφές - Μίγματα

130 φύραμα για αρνιά ανάπτυξης
131 φύραμα για αρνιά πάχυνσης
132 φύραμα για αιγοπρόβατα γαλακ/γης
133 φύραμα για αιγοπρόβατα αναπαραγωγής
134 φύραμα για αιγοπρόβατα συντήρησης
135 φύραμα για αιγοπρόβατα υψηλής γαλακ/γης

Συμπληρωματικές Σύνθετες Προβατοτροφές - Ισορροπιστές

46870 ισορροπιστής Blattin για αιγοπρόβατα γαλακ/γης
46875 ισορροπιστής Blattin για αμνοερίφια
19492 πλάκες λήξεως Blattin (10Kg)
40160 γάλα αρνιών Blattin (25Kg

 

Προβατοτροφία | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.
ΕΣΠΑ