Πρώτες Ύλες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή Υλών

  Καλαμπόκι
  Καλαμπόκι Άκοπο
  Καλαμπόκι Σπαστό
  Καλαμπόκι Μέτριο
  Καλαμπόκι Ψιλό
  Κριθάρι
  Κριθάρι Άκοπο
  Κριθάρι Σπαστό
  Κριθάρι Ψιλό
  Σίκαλη
  Σιτάρι Άκοπο
  Βαμβακόπιτα
  Σογιάλευρο 50 Kg
  Σογιάλευρο 40 Kg
  Πιτυρά χονδρά 30 Kg
  Πιτυρά ψιλά (Βίτες)
  Βρώμη
  Ζαχαρόπιτα (Πούλπα)
  Τριφύλλι κόκκους
  Ηλιάλευρο Πελέτ
  Ηλιάλευρο Σπαστό

Βοηθητικές Ύλες

  λίπος φυτικό NOBA DF 6/99 WB κατόπιν συμφωνίας
  φωσφορικό μονοασβέστιο 22% (σακί 25 Kg)
12731 Μαγιά (σακί 25 Kg)
15591 οργανικά οξέα Blattisan
  Ρεγγάλευρο 999

 

Πρώτες Ύλες | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.