Βοοτροφία - Αγελαδοτροφία

Οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας διαθέτουν φυράματα για αγελάδες  γαλακτοπαραγωγής φροντίζοντας για την υγιή , γόνιμη και υψηλή απόδοση τους.

Επίσης, φυράματα  για τα μοσχάρια  προσφέροντας μια ασφαλή αναπαραγωγή με υψηλό κέρδος, αυξάνοντας τις επιδόσεις της ζωτικότητας και της ανάπτυξης του ζώου.
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρεις Σύνθετες Βοοτροφές - Μίγματα

119 φύραμα για μοσχαράκια Ζ.Β 0 - 150 Kg
120 φύραμα για μοσχαράκια Ζ.Β 150 - 350 Kg
121 φύραμα για μοσχαράκια 350 Kg έως σφαγή
122 φύραμα για αγελάδες γαλακ/γης
123 φύραμα για αγελάδες υψηλής γαλακ/γης
124 φύραμα για αγελάδες ξηράς περιόδου

Συμπληρωματικές Σύνθετες Βοοτροφές - Ισορροπιστές

46840 ισορροπιστής Blattin για μοσχαράκια (Ζ.Β 0 - 150)
46841 ισορροπιστής Blattin για μοσχαράκια (Ζ.Β 150 - 350) πάχυνσης
46842 ισορροπιστής Blattin για μοσχαράκια τελικής
(Ζ.Β 350 έως σφαγή)
46861 ισορροπιστής Blattin για βοοειδή βιολογικής εκτροφής
46851 ισορροπιστής Blattin για αγελάδες ξηράς περιόδου
46854 ισορροπιστής Blattin για αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής
46856 ισορροπιστής Blattin με Β-καροτίνη
Γάλα Blattina ΑΚ 1 γάλα για μοσχαράκια 0 έως 30 ημέρες
Γάλα Blattina ΑΚ 1 γάλα για μοσχαράκια 30 έως 90 ημέρες
16890 Blattina Musli
  Blattisan Kalber Star (1Kg) προβιοτικό (ηλεκτρολύτες)
  Blattisan Albis (1.4Kg) για τη διάρροια

 

Βοοτροφία - Αγελαδοτροφία | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.
ΕΣΠΑ