Κονικλοτροφία

Οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας διαθέτουν  για κάθε στάδιο ανάπτυξης φυράματα για υψηλή παραγωγή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρεις Σύνθετες Κονικλοτροφές - Μίγματα

141 φύραμα για κουνέλια οικόσιτης εκτροφής
(άνευ κοκκιδιοστατικού)
142 φύραμα ανάπτυξης κουνελιών
143 φύραμα πάχυνσης κουνελιών
144 φύραμα γαλουχίας κουνελιών
Κονικλοτροφία | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.
ΕΣΠΑ